Mer om projektet

Välkommen att del av stadsbyggnadsidéerna för Norra Sunnersta!

Som en fortsättning på Visionsmanualen för Norra Sunnersta har nu arbetet med utformning av området påbörjats genom att det formella arbetet med detaljplanen i kommunens regi startat.

Med Visionsmanualens olika teman som utgångspunkt har ett antal principer och en första strukturskiss över området tagits fram som ger en grund för det fortsatta detaljplanearbetet.

Även om det är kommunen som nu ansvarar för detaljplanearbetet så bjöd Uppsala Akademiförvaltning in de som tidigare varit med till Medborgarforum 4. Här berättades mer om hur det samskapande projektet tagit form och hur de tidigare åsikter om utformningen av området gett sig uttryck. Nedan visas en första strukturskiss.  (Klicka på bilden för förstoring.)

Aktuellt