Igår, idag, imorgon, för alltid!

Vi har en lång historia av långsiktiga investeringar. Inte bara när det kommer till kapitaltillväxt, utan också i att bygga relationer till hyresgäster, arrendatorer, kunder och intressenter.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar 609 stiftelser med kapital som genom århundraden donerats av människor med sina egna personliga drömmar om en bättre värld. Deras bidrag fortsätter att förändra världen långt efter att de själva är borta.

Vi drivs utan privat vinstintresse och bidrar årligen med betydande ekonomiska medel till forskningen vid Uppsala universitet.

KORT OM OSS

  • Verksamheten startade i form av jordbruksförvaltning år 1624.
  • Över 2 miljarder kronor har delats ut till olika ändamål de senaste 10 åren.
  • Den totala förvaltade förmögenheten var 2023-12-31 drygt 15 miljarder kronor.
  • Uppsala Akademiförvaltning är en av landets största markägare.

I genomsnitt har Uppsala universitet erhållit 2 donationer per år. Under de senaste 25 åren har donationerna varit emellan 1 till 40 miljoner kronor. Pengarna går till forskning och utbildning vid Uppsala universitet.

Läs om hur våra förvaltningar inom jord, skog och fastigheter arbetar.

Aktuellt