Information om bostadskön

Välkommen att registrera dig i vår bostadskö.
Det finns en kö för studentbostäder och en för vanliga lägenheter.

Tilldelning av vanliga lägenheter sker efter kötid men de som är anställda inom Uppsala universitet har förtur till lägenheterna. När en lägenhet blir ledig skickar vi ut en inbjudan via mail. Är du intresserad av går du på visningen och lämnar en intresseanmälan på plats. Inga lediga lägenheter visas på hemsidan.

Studentlägenheter läggs ut på hemsidan i i början på varje månad. Du loggar in och anmäler intresse.

Du kan inte stå i kö för vanliga hyreslägenhet och studentlägenhet samtidigt. Byter du mellan dessa köer försvinner dina tidigare registrering och ersätts av den nya. Är du redan anmäld och gör en ny registrering kommer din tidigare köplats makuleras och ersättas av den nya.

Du ansvarar själv för att dina uppgifter är korrekta. Den e-postadress som du anger måste vara unik, dvs. den ska inte användas på någon annan sökande. Viktigt att e-postadressen är aktuell.

Observera att du som står i den vanliga bostadskön måste, efter varje inloggning, logga in inom 24 månader.
Står du i studentbostadskön måste du logga in inom 6 månader.
Om inte detta sker rensas du automatiskt bort ur bostadskön och förlorar således köplatsen. Du får då registrera dig på nytt.

Felanmälan

Vid akuta ärenden ring

018 - 14 30 20