Långsiktiga sedan 1624

Uppsala Akademiförvaltning bedriver en aktiv kapitalförvaltning vars yttersta syfte är att stärka forskningen vid Uppsala universitet. Verksamheten har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier och forskningsstödjande åtgärder av olika slag.

Vi har en lång historia av långsiktiga investeringar. Inte bara när det kommer till kapialtillväxt, utan också i att bygga relationer till hyresgäster, arrendatorer, kunder och andra intressenter. Vi arbetar hårt för att ligga rätt idag med siktet långt in i framtiden. 

Den samlade förmögenheten är idag drygt 11,6 miljarder kronor i marknadsvärde, varav jordbruks-, skogbruks- och andra fastigheter svarar för 6,8 miljarder kronor och finansförvaltningen för 4,8 miljarder kronor. År 2020 var avkastningen drygt 326 miljoner kronor. Cirka 82 miljoner återfördes i enlighet med stiftelseförordnandena till stiftelsernas bundna kapital. 244 miljoner kronor var därefter disponibelt för stiftelsernas ändamål.

Aktuellt