Personal

Jordbrukschef

Curt Malmenstedt

YnRxcy1sYGtsZG1yc2Rjcz90YGUtcmQ=

018 - 471 75 10

070 - 346 00 12

Jordbruksförvaltare, byggnation och underhåll

Cecilia Schiöler

YmRiaGtoYC1yYmdobmtkcT90YGUtcmQ=

018 - 471 75 12

070 - 695 30 10

Jordbruksförvaltare, exploatering, försäljning av fastigheter

Kerstin Karlsson

amRxcnNobS1qYHFrcnJubT90YGUtcmQ=

018 - 471 75 13

070 - 540 15 95

Jordbruksförvaltare

Christoffer Nessvi

YmdxaHJzbmVlZHEtbWRycnVoP3RgZS1yZA==

018 - 471 75 15

076 - 812 16 53

Jordbruksförvaltare Konsult

Anders Hartman

YG1jZHFyLWdgcXNsYG0/dGBlLXJk

018 - 471 75 11

070 - 398 78 96

Aktuellt