Vi förvaltar drömmar om en bättre värld

Vi förvaltar kapital, fastigheter, skog och gårdar som donerats av personer som på så sätt stöttar verksamheten vid Uppsala universitet.

Norra Sunnersta

Här samsas naturen och bebyggelsen med invånarnas bästa i fokus.

Vi förvaltar drömmar om en bättre värld

Uppsala Akademiförvaltning har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier och forskningsstödjande åtgärder av olika slag.

Vi förvaltar drömmar om en bättre värld

Genom långsiktig och hållbar förvaltning säkerställer vi att våra donatorers vilja fortlever utan att göra avkall på planetens och framtida generationers behov, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Aktuellt

Våra affärsområden

Långsiktiga sedan 1624

Uppsala Akademiförvaltning drivs utan privat vinstintresse och bidrar årligen med betydande ekonomiska medel till forskningen vid Uppsala universitet. Vi arbetar hårt för att ligga rätt idag, med siktet långt in i framtiden.

Läs om hur våra förvaltningar inom jord, skog, finans och fastigheter arbetar.

Stadsfastighetsförvaltning Jordbruksförvaltning Skogsförvaltning Finansförvaltning