Resultat av kundundersökning

22 december 2022

Stort tack till er som svarade på vår kundundersökning!

Under våren 2022 genomförde vi en kundundersökning bland både våra bostadshyresgäster och våra lokalhyresgäster.

Resultat på undersökningen ser ni här:

Bostadshyresgäster

Lokalhyresgäster

Aktuellt