O Gjerdmans stiftelse

Kategori

Forskning / forskarutbildning (100%)

Nr

91074

Ändamål

Till lärare eller studerande vid Uppsala universitet a) för forskning rörande svenska språket, särskilt riksspråket, i vers och prosa, grammatik, ordens härledning, betydelselära och stilistik; b) för forskning på den allmänna språkvetenskapens skilda områden.

Historik

Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 19 november 1962 av professor Olof Gerdman, Uppsala. Universitetet mottog stiftelsen till förvaltning 1967. Ursprungligt kapital 125.000 kronor. Olof Gerdman var professor i nordiska språk vid Uppsala universitet
Sök stipendier via Uppsala Universitet
Sök stipendie