Solceller på Gotland

14 november 2022

Just nu monteras solceller på hus E på Campus Gotland. Arbetet med monteringen beräknas vara klart så att solcellerna kan börja leverera ström i november 2022.

Det är Uppsala Akademiförvaltning som installerar solcellerna på E-huset på Campus Gotland. Solcellerna beräknas ge en produktion på drygt 140 000 kWh per år. Solcellerna kommer därmed bidra till energiproduktionen inför den förväntade ansträngda energisituationen vintern 2022-2023.

Aktuellt

5 dec. 2022
Brandvarnare
29 nov. 2022
Vindkraftsundersökning
24 nov. 2022
Nu utökar vi jordbruksförvaltningen
3 nov. 2022
Ny arrendator på Kullinge Gård