Samarbete med Uppsala Stadsmission

2 mars 2023

Nu inleder vi ett långsiktigt samarbete med Uppsala Stadsmission och kommer arbeta tillsammans för ett mänskligare Uppsala.

"Vi är mycket glada att få Uppsala Akademiförvaltning som samarbetspartner till Uppsala Stadsmission. Uppsala Akademiförvaltning är inte bara en förvaltare med sikte på kapitaltillväxt, utan verkar ständigt för en positiv och hållbar samhällsutveckling tillsammans med hyresgäster, arrendatorer, kunder och andra intressenter i samhället. Med andra ord en förvaltare med ett stort hjärta, Välkomna”, säger Peter Asplund, ansvarig Företagssamarbeten på Uppsala Stadsmission.

Kent Berg, VD och akademiräntmästare, Peter Asplund, Uppsala Stadsmission samt Andreas de Jounge, fastighetschef.

Aktuellt