Uppsala Akademiförvaltning svarar på kritiken

12 april 2022

I flera artiklar som förekommit i UNT kring skogsbruk den senaste tiden har Uppsala Akademiförvaltning fått en hel del kritik. Vi är öppna för det men mycket av det som har påståtts om vår verksamhet är helt enkelt inte sant. Eller så har det tagits ur sin kontext så att det har fått en annan innebörd.

Uppsala Akademiförvaltning har bedrivit skogsbruk sedan 1600-talet och det på ett sätt som både är hållbart och ekonomiskt. Det innebär att vi avverkar skog som är mogen och att vi gör det utifrån de lagar och certifieringskrav som gäller. Vi går ofta till och med längre än vad krävs av oss. Vi skulle inte finnas kvar om vi betett oss annorlunda.

När man läser en del av de artiklar som publicerats i UNT kan man få intrycket att Uppsala Akademiförvaltning inte tar hänsyn till livsmiljön för djur och växter. Detta stämmer inte. Vi eftersträvar självklart att alla arter som lever i skogen ska kunna leva kvar. Men samhället behöver samtidigt mer trä för att ersätta produkter av betong, plast och andra miljöpåverkande material. Trä är bland det mest hållbara som vi kan använda och det är dessutom förnyelsebart. Avverkning och hänsyn måste därför gå hand i hand.

Det är helt rätt att vi vill att skogsbruket ska resultera i vinst, det är vårt uppdrag gentemot de personer som donerat sina tillgångar för att bilda stiftelser till specifika ändamål. En vinst som varje år går till Uppsala universitet och dess forskning. Men det sker inte på bekostnad av miljön, tvärtom så arbetar vi målmedvetet för att minska de negativa effekterna av vår skogliga verksamhet.  Genom ständiga förbättringar och fortlöpande utbildningar minimerar vi skadorna på mark och vatten som kan uppstå vid all vår verksamhet.

Sedan 2007 är vi skogsbrukscertifierade enligt både FSC® och PEFC FSC®. Genom årliga revisioner, såväl intern som extern revision så säkerställs att vi följer alla krav. Detta är de två existerande certifieringarna som i dagsläget finns på marknaden inom skogsbruk.

Vi återplanterar alltid våra skogar med en variation av gran, tall och lövträd. Vi har som målsättning att upprätthålla minst en 15%-andel lövträd vid all vår föryngring och ställer oss fullständigt frågande till några andra påståenden.

Avslutningsvis välkomnar vi en nyanserad debatt om skog och skogsbruk.

Aktuellt