Statement angående Hågadalen-Nåsten

30 november 2020

Skogen i naturreservatet ägs av 14 enskilda stiftelser som i sin tur förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning och inte av Uppsala universitet. Stiftelserna har uppkommit pga att privatpersoner donerat skogsfastigheter till förmån för forskning och utveckling vid Uppsala universitet.

Med anledning av den debattartikel som är publicerad av Naturskyddsföreningen i Uppsala i UNT vill vi på Uppsala Akademiförvaltning kommentera följande.

Skogen i naturreservatet ägs av 14 enskilda stiftelser som i sin tur förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning och inte av Uppsala universitet. Stiftelserna har uppkommit pga att privatpersoner donerat skogsfastigheter till förmån för forskning och utveckling vid Uppsala universitet. Stiftelserna har inget privat vinstintresse och lyder under stiftelselagen.

Naturreservatet Hågadalen-Nåsten bildades 1998 och förvaltas idag av Uppsala kommun. Det är för länet ett stort naturreservat och omfattar nästan 1800 hektar mark. Syftet med reservatsbildningen var till stor del att begränsa bebyggelsen i det expansiva Uppsala, bibehålla rekreations- och friluftsliv samt rädda det småbrutna odlingslandskapet nära staden. 1986 avsattes cirka 100 hektar skogsmark av särskilt högt naturvärde som en gåva från Akademiförvaltningen till Uppsala kommun. Gåvan ligger till grund för att reservatet bildades. 

Det är viktig i sammanhanget känna till att en även en skog i ett naturreservat behöver vårdas för att kunna användas för rekreation och friluftsliv. Insatser som exempelvis planteringar, röjningar, gallringar och ibland även föryngringsavverkning behöver regelbundet genomföras.

Kent Berg Akademiräntmästare Uppsala Akademiförvaltning

Aktuellt