Renovering av Duvslaget pågår på Taxinge

7 september 2022

 

Enligt tidens smak (1800-tal) skulle en park innehålla ”överraskningar”. Och på Taxinge finner besökarna ett antal överraskningar som en grotta, fem kanoner (alla från Åkers styckebruk), ett duvslag, flera lusthus, en kinesisk pagod och en turkisk kiosk. Duvslag användes huvudsakligen för produktion av värdefull gödsel och för avel av brevduvor. Under medeltiden var duvslag ofta att finna i klostergårdar eller på finare herrgårdar där adeln sysslade med duv-avel som en sorts nöje och underhållning. Duvorna användes även för förmedling av brev. Under 1800-talet var det vanligt med vita duvor i ett duvslag som prydnad i trädgården. Duvslaget vid Taxinge slott har stått på Näsby sedan mitten av 1800-talet.


Foto: Holger Ellgaard

Aktuellt