Klimatneutral föreläsningssal på Campus Gotland

17 december 2021

Nu påbörjar UAF tillsammans med Uppsala universitet renoveringen av föreläsningssal ”Äutsikten” tidigare B 51 på Campus Gotland.
Projektet har fått medel från Uppsala universitets klimatfond. Målet är nämligen att detta ska bli landets första klimatneutrala föreläsningssal. Renoveringen av B51 beräknas vara klar den sista februari 2022.

För att lyckas med projektet deltar forskare från Institutionen för Konstvetenskap – Kulturvård, samt Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik i projektet. Forskarna bidrar med analyser, beräkningar och dokumentation av exempelvis energiåtgång, energieffektivisering och livscykelanalyser av material samt rekommendationer av hållbara byggmaterial.

Några av de hållbarhetsutmaningarna som projektet, Äutsikten försöker lösa:

  • Hållbar avfallshantering av material som inte går att återbruka.
  • Upphandling och inköp av kreativt återbrukat material, så kallat ”upcycling”, från lokala källor.
  • Införande och användande av fossilfria energikällor med fokus på solenergi.
  • Dessutom har man som ytterligare ett mål att gestalta en ”grön” känsla för lärare och student som ska känna att man befinner sig och verkar i en hållbar lösning.

För mer information om projektet, kontakta:
Sara Cederlund, Avdelningen för gemensam service och administration cmBxYC1iZGNkcWt0bWM/dHQtcmQ=
Gustaf Söder, förvaltare UAF, ZnRyc2BlLXJuY2RxP3RgZS1yZA==

Aktuellt