Föryngringsavverkning i Hågadalen-Nåsten ställs in

1 februari 2021

Föryngringsavverkning i Hågadalen-Nåsten ställs in

Uppsala Akademiförvaltning har beslutat att inte avverka aktuellt skogsområde inom Hågadalen-Nåstens Naturreservat för närvarande. Orsaken är att vi valt att ta hänsyn till att det interna motståndet inom Uppsala universitet är stort.  

Akademiförvaltningens ståndpunkt är dock fortfarande att en avverkning är bäst sett ur ett skogsbruks- och de ägande stiftelsernas perspektiv. Skogen är mogen, och dessutom angripen av granbarkborrar.

Vi är angelägna om att vara fortsatt transparenta och kommunicerar därför vårt beslut även gällande en inställd avverkning. Detta beslut påverkar inte vårt sätt att bedriva hållbart skogsbruk framåt.

Aktuellt