Skogstillstånd

Målklassningen ger information om skogens brukning.

Klasserna har följande innebörd:

PG - Produktion med generell naturhänsyn

Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.

PF - Produktion med förstärkt hänsyn

Kombinerade mål med uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.

NS - Naturvård skötselkrävande

Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av naturvårdande skötsel.

NO - Naturvård orört

Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört.

Aktuellt

22 december 2021
Eventuell vindkraftsetablering på Akademiförvaltningens mark
17 december 2021
-
Stadsfastighetsförvaltning
Klimatneutral föreläsningssal på Campus Gotland
13 september 2021
Nu startar byggandet av Nya Filmstaden i Uppsala
1 september 2021
Nybyggnation av Rasbo-Årby