Elsa ville utbilda sig

Det var inte för henne sa man. Men mot alla odds skulle Elsa Eschelsson 1892 bli Sveriges första kvinnliga juris doktor.

Tiderna förändras, men inte av sig själv. Det behövs människor som vågar, som orkar gå emot omgivningens fördomar om vad som är rätt och lämpligt att göra. Elsa Echelsson ville bestämma över sitt eget liv och priset var högt. En karriär i motvind som ändå var hennes, hon var vinnaren. Men hon fick aldrig chansen att bli professor. Universiteten öppnade till sist upp för kvinnliga professorer men 1911 undantogs just den juridiska fakulteten. Elsa avled tragiskt samma år. Hennes arvingar Ida Hagströmer, Ellen von Hofsten, Anna Brändström och Edv. Brändström undertecknade därför ett gåvobrev till hennes minne i Stockholm den 19 mars 1911. Det blev grunden för den stiftelse som ännu i dag ger stöd för kvinnor som drömmer om den väg som Elsa själv aldrig fick möjlighet att följa ända fram.

Aktuellt

22 december 2021
Eventuell vindkraftsetablering på Akademiförvaltningens mark
17 december 2021
-
Stadsfastighetsförvaltning
Klimatneutral föreläsningssal på Campus Gotland
13 september 2021
Nu startar byggandet av Nya Filmstaden i Uppsala
1 september 2021
Nybyggnation av Rasbo-Årby