Hitta bostad hos en långsiktig, stabil och attraktiv hyresvärd

Uppsala akademiförvaltning förvaltar ett varierat fastighetsbestånd på attraktiva lägen i centrala Uppsala. Bygnadstyperna är vitt skilda med ett flertal historiska fastigheter som idag inrymmer moderna lokaler och privata bostäder.
Felanmälan

Vid akuta ärenden ring

018 - 14 30 20

Aktuellt

17 december 2021
-
Stadsfastighetsförvaltning
Klimatneutral föreläsningssal på Campus Gotland
22 december 2021
Eventuell vindkraftsetablering på Akademiförvaltningens mark
13 september 2021
Nu startar byggandet av Nya Filmstaden i Uppsala
1 september 2021
Nybyggnation av Rasbo-Årby