Leveransrotpost

Uppsala Akademiförvaltning säljer sitt virke genom avverkningsrätter och leveransvirke. Vår strävan är att vara en pålitlig aktör på virkesmarknaden som kan erbjuda kunderna stabila leveranser och flexibla lösningar i virkesaffärerna. Vi försäljer ofta våra föryngringsavverkningar genom olika leveransrotpostförsäljningar under året. Som virkesköpare är du alltid välkommen att kontakta oss.

Här finner du länken till vår senaste leveransrotpostkatalog.

Aktuellt

22 december 2021
Eventuell vindkraftsetablering på Akademiförvaltningens mark
17 december 2021
-
Stadsfastighetsförvaltning
Klimatneutral föreläsningssal på Campus Gotland
13 september 2021
Nu startar byggandet av Nya Filmstaden i Uppsala
1 september 2021
Nybyggnation av Rasbo-Årby