Styrelse och VD

Uppsala Akademiförvaltning leds av en förvaltningsstyrelse utsedd av Uppsala universitets konsistorium i dess egenskap av Styrelse för stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet.

Akademiräntmästare och VD

Kent Berg

amRtcy1hZHFmP3RgZS10dC1yZA==

018 - 471 75 40

070 - 632 93 94

Direktör

Claes Östberg

Rector Magnificus

Anders Hagfeldt, professor

Chefsjurist JK

Ingrid Westin Wallinder

Ledamot

Christer Svensson

Universitetsdirektör

Caroline Sjöberg

Aktuellt

22 december 2021
Eventuell vindkraftsetablering på Akademiförvaltningens mark
17 december 2021
-
Stadsfastighetsförvaltning
Klimatneutral föreläsningssal på Campus Gotland
13 september 2021
Nu startar byggandet av Nya Filmstaden i Uppsala
1 september 2021
Nybyggnation av Rasbo-Årby