Anmälan till workshops

Genom att delta i Medborgarforumen kan du vara med och påverka utvecklingen av Norra Sunnersta.

Medborgarforumen görs i seminarieform. Forumens tematiska upplägg omfattar i stora drag följande:

• Lyssna - här lyssnar och workshopar vi kring behov, möjligheter och farhågor som en utveckling av tidigare digitala dialog.

• Lära/inspirera - här tittar vi på omvärldsanalys/påverkan, vi visar inspiration och skaffar genom workshops input till vidare arbete med vad visionen och platsen kan vara.

• Förstå, förmedla, bidra - vi presenterar ett utkast på det samskapade materialet och arbetar fram en gemensam vision som blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet med struktur och bebyggelsemönster.

Datum och tid: 12 april 18:30-21:00 Plats: Sunnersta församlingshem
Datum och tid: 10 maj 18:30-21:00 Plats: Sunnersta församlingshem
Aktuellt