Anmälan till medborgarforum

Genom att delta i Medborgarforumen kan du vara med och påverka utvecklingen av Norra Sunnersta.

Medborgarforumen görs i seminarieform. Forumens tematiska upplägg omfattar i stora drag följande:

• Lyssna - här lyssnar och workshopar vi kring behov, möjligheter och farhågor som en utveckling av tidigare digitala dialog.

• Lära/inspirera - här tittar vi på omvärldsanalys/påverkan, vi visar inspiration och skaffar genom workshops input till vidare arbete med vad visionen och platsen kan vara.

• Förstå, förmedla, bidra - vi presenterar ett utkast på det samskapade materialet och arbetar fram en gemensam vision som blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet med struktur och bebyggelsemönster..

Aktuellt