Nytt bostadsområde i Dingtuna Kyrkby

10 maj 2021

Under 2022 är det tänkt att ett helt nytt bostadsområde i Dingtuna utanför Västerås ska vara inflyttningsklart. Området växer fram på mark som förvaltats av Uppsala Akademiförvaltning sedan 1600-talet.

I början av april startade utbyggnaden av gator och ledningar för vatten, avlopp el och fiber och nu byggs det febrilt på platsen. Tanken är att området ska hysa drygt 300 bostäder när det är färdigbyggt. Ett antal olika byggherrar kommer att bygga en mixad blandning av olika typer av lägenheter, radhus och friliggande villor. Uppskattningsvis kommer ungefär 1000 personer bo här i framtiden.

Jordbrukschef Curt Malmenstedt som driver projektet tillsammans med jordbruksförvaltare Kerstin Karlsson, hos Uppsala Akademiförvaltning, berättar:
- Dingtuna har sedan lång tid varit ett delat samhälle med bostäder, viss service och tågstationen i den ena delen och kyrka, skola och bygdegård i den andra delen. Nu bygger vi ihop samhället till en enhet, och det har varit en extra stimulerande uppgift att arbeta med det perspektivet. Nu ser vi ett härligt område med nära till det mesta växa fram. Vi tror att barnfamiljer och även äldre som vill flytta ifrån villan, till ett lite mer bekvämt boende, kommer att attraheras av området som har grönområden, förskola, skola, bygdegård och kyrka, inom gångavstånd. Närheten till både natur och tätort med många gång- och cykelbanor, liksom att ha bara några steg till tågstationen kommer säkerligen att uppskattas.

Planerna initierades för ett antal år sedan då Uppsala Akademiförvaltning ville utveckla området. Efter ett antal utredningar bl.a. geo-, miljö- och fornlämningsutredningar, har ärendet klubbats igenom i kommunen.

Under 2022 beräknas hela Dingtuna Kyrkby vara färdigställd.

Aktuellt