Styrelse och VD

Uppsala Akademiförvaltning leds av en förvaltningsstyrelse utsedd av Uppsala universitets konsistorium i dess egenskap av Styrelse för stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet, SSAUU.

Styrelsen består av:
  • Direktör Claes Östberg, ordförande
  • Rector Magnifica, Professor Eva Åkesson
  • Chefsjurist JK Ingrid Westin Wallinder
  • Ledamot Christer Svensson
  • Universitetsdirektör Katarina Bjelke
Akademiräntmästare och verkställande direktör:
  • Kent Berg