Viktig information!

Info om ny entreprenör för fastighets-skötsel

Uppsala Akademiförvaltning har tecknat ett nytt avtal med Fastighetssnabben för drift och skötsel av våra fastigheter. Avtalet börjar gälla 2017-10-01 och ersätter nuvarande avtal som finns med Sodexo.

Vad gäller felanmälan så kan det fortfarande ske dygnet runt via vår hemsida, www.uaf.se
Felanmälan via telefon
018-14 30 20 kan ske under kontorstid på vardagar, kl. 07-16.
Akuta brådskande ärenden ska som tidigare ske per telefon dygnet runt på 018-14 30 20.

 

Förvaltning med känsla 0 genom fem sekel Läs mer
Modern arkitektur 0 i växande stad Läs mer
Jord- och skogsbruk med långsiktig 0 och modern förvaltning Läs mer
Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen. Läs mer