Eventuell vindkraftsetablering på Akademiförvaltningens mark

22 december 2021

Förfrågan från OX2 avseende Alvesta 9:1 och Spaboda 1:2i Köpings kommun.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar fastigheterna Alvesta 9:1 och Spaboda 1:2 i Köpings kommun. Nu undersöks möjligheten att bygga vindkraft på dessa fastigheter, i ett område norr om sjön Messlången. Projektet kallas ”Tretjärnsberget” 

Projektet är i ett tidigt stadium och projektören OX2 bjuder nu in till tidig dialog med berörda.

Mer information om projektet hittar du på projektets hemsida : https://www.ox2.com/sv/projects/tretjarnsberget

Synpunkter och frågor lämnas, helst skriftligen, direkt till OX2 via e-post eller brev. 

Kontaktperson på OX2 är Jonathan Weck
E-mail: aW5tYHNnYG0tdmRiaj9udzEtYm5s
Mobil: 072 214 07 24

Aktuellt